Image

Hukuki Tercüme

Hukuki metinlerin profesyonel şekilde tercüme edilmesi, ileride olası tercüme hatalarının oluşmasının engellenmesini ve dolayısıyla önemli maddi ve manevi kayıpların önüne geçilebilmesini sağlamaktadır. Hukuki tercüme projeleriniz, uzun yıllardır bu alanda deneyim sahibi olmasının yanı sıra hukuk bilgisine sahip ve bu alanda eğitim almış tercümanlar tarafından gerçekleştirilir.

Bu alanda gerçekleştirilen çeviri projeleri genel olarak kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, ihale dosyaları, hukuki yazışmalar, vekaletnameler, sözleşmeler, beyannameler, iş teklifi ve patent başvuruları, vb. konularında gerçekleşmektedir.

Seçkin Tercüme © 2012. Her Hakkı Saklıdır.