Image

Ardıl Tercüme

Ardıl tercüme, bir konuşmanın ya da metnin söylenmesini ya da yazılmasını takiben gerçekleşen çeviriye verilen isimdir. Tercüman, konuşmacının söylediklerini not alır ve konuşmacıdan sonra diğer dile sözlü olarak aktarır. Burada tercüman bir nevi konuşmacı adına konuştuğu için, konuşan kişinin konuşma üslubuna uygun olarak çeviriyi gerçekleştirmesi gereklidir.

Ardıl tercüme, simültane tercümeye gerek duyulmayan kongre, seminer, fuar ve şirket toplantılarının yanı sıra yabancı konukların karşılanması ve eşlik edilmesi gibi çeşitli organizasyonlarda kullanılan etkili bir tercüme hizmetidir.

Seçkin Tercüme © 2012. Her Hakkı Saklıdır.