Image

Ticari Tercüme

Ticari anlaşma, distribütörlük sözleşmeleri, tip sözleşmesi, ortak girişim ve anlaşmaları, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, bağlayıcı hukuki tercümelerinizi riske atmayın. Yanlış bir çeviri siz ve muhatabınızı yasalar önünde zor durumda bırakabilir.

Seçkin Tercüme profesyonel bir çeviri hizmeti veren, çeviriyi kendi ana dilinde ve ülkesinde profesyonel dilbilimciye yaptıran bir bürodur. Seçkin Tercüme, firmaları faaliyet gösterdikleri pazarların dilinde o kültürden gelen müşterileriyle daha iyi haberleşme imkânı yaratmaktadır. Dünya çapında yeni pazarlar için şirketlere ticari tercüme ve yerelleştirme hizmetleri sunmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Ticari Tercüme Evrak Türleri

 • Akreditif
 • Anlaşma
 • Başvurular
 • Belgeler
 • Beyannameler
 • Bilançolar
 • Cüzdanlar
 • Davetiyeler
 • Devirler
 • Doküman
 • Ekstreler
 • Evraklar
 • Fatura
 • Ferman
 • Form
 • Gelir tablosu
 • Hesaplar
 • İbraname
 • İhale çevirileri
 • İhale dosyaları
 • İhale şartnamesi
 • İşlemler
 • Kararlar
 • Karneler
 • Kefaletname
 • Kimlik
 • Konşimento
 • Kontratları
 • Kurul kararı
 • Levhalar
 • Lisans
 • Manifestosu
 • Mizan
 • Mukaveleler
 • Muvafakatname
 • Patent
 • Planlar
 • Poliçeler
 • Projeler
 • Raporlar
 • Resmi belge
 • Ruhsatlar
 • Senet
 • Sertifikalar
 • Sigorta
 • Sirküler
 • Sözleşmeler
 • Şartnameler
 • Taahhütname
 • Teklifler
 • Temlikname
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Tüzük
 • Vasiyetname
 • Yazışmalar
 • Yönetmelik

Seçkin Tercüme © 2012. Her Hakkı Saklıdır.