Image

Noter Yeminli Tercüme Hizmetlerimiz

Belgeleriniz Seçkin Tercüme , noter yeminli uzman tercümanlar tarafından tercüme edilir ve talep edilmesi durumunda noter tasdiği ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak tarafınıza sunulur.

Yeminli tercümelerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır: Vekaletnameler, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Genel Mevzuat ve Kanunlar, Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Evrak ve Malzemeler, Tutanaklar, Mahkeme Kararları v.b. gibi)

Seçkin Tercüme © 2012. Her Hakkı Saklıdır.